Güncel Yazılar

blog single 90x80
blog big 1 90x80

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), normal zeka seviyesine sahip bireylerin belirli öğrenme alanlarında yaşadığı kalıcı ve kronik zorlukları ifade eder. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, akademik becerileri edinme, işleme ve kullanma konularında güçlük yaşarlar, ancak genel zeka seviyeleri normaldir.

Özel öğrenme güçlüğü, genellikle okuma, yazma, matematik gibi temel becerilerde kendini gösterir. Bireylerin bilgiyi anlama, organizasyon, problem çözme veya bilgileri hatırlama gibi süreçlerde sorunları olabilir. Bu güçlükler, bilişsel işleme veya nörolojik farklılıklar kaynaklı olabilir.

Özel öğrenme güçlüğü bazı belirtiler gösterebilir:

  • Okuma Güçlüğü (Disleksi): Harfleri tanıma, kelimeleri doğru okuma ve anlamada zorluk yaşama.
  • Yazma Güçlüğü (Disgrafi): El yazısı veya yazılı ifade becerilerinde zorlanma, yazarken düzensizlik veya okunaksızlık.
  • Matematik Güçlüğü (Diskalkuli): Sayıları anlama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve matematiksel kavramları anlama güçlüğü.
  • İşitsel veya Görsel İşlem Güçlüğü: İşitilen veya görülen bilgileri anlama, sıralama ve hatırlama becerilerinde zorluk yaşama.

Özel öğrenme güçlüğü, bireylerin eğitim ve yaşam becerilerini etkileyebilir, ancak erken tanı ve uygun destek ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür. Bireysel eğitim planları (BEP) hazırlanarak öğrencinin özel ihtiyaçlarına uygun öğrenme stratejileri geliştirilir ve öğrencinin potansiyeli en üst düzeye çıkarılmaya çalışılır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *