Güncel Yazılar

blog single 90x80
blog big 1 90x80

Kategori: Özel eğitim

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), normal zeka seviyesine sahip bireylerin belirli öğrenme alanlarında yaşadığı kalıcı ve kronik zorlukları ifade eder. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, akademik becerileri edinme, işleme ve kullanma konularında güçlük yaşarlar, ancak genel zeka seviyeleri normaldir. Özel öğrenme güçlüğü, genellikle okuma, yazma, matematik gibi

Read More