DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME TESTLERİ

PEABODY Dil Gelişim Testi

2-12 yaş arası çocuklara uzman kişiler tarafından uygulanan performans testidir. Çocuğun dil ...

AAT(Ankara Artikülâsyon Testi)

Ankara Artikülasyon Testi (AAT) 2-12 yaş grubu çocukların Türkçe’deki sesleri kazanımlarını ve ...

TPLS-4(Okul Öncesi Dil Ölçeği-4)

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “Preschool Language Scale, Fourth Edition” (PLS-4) dil ...