Güngör Çevik Kimdir ?

Kurucumuz Güngör ÇEVİK

1985 – 1993

Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk İlköğretim Okulu, Antalya.

1993 – 1996

Antalya Lisesi.

1998 – 2002

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engellilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans.

2004 – 2006

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Zihin Engelliler Anabilim Dalı Yüksek Lisans.

BAŞARI VE ÖDÜLLER

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü- Zihinsel Engellilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı Birincisi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

What life is like at Sway? It's pretty awesome!

2014

  • Doğal Dil Eğitim Programı Uygulanan Yardımcı Eğitim Personelinin Doğal Dil Sağaltım Tekniklerini Kullanmalarındaki Etkililiği Poster Bildiri, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Internatıonal Congress On Early Chıldhood Interventıon

2012

  • Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklara Resimli Etkinlik Çizelgesi İzleme Becerisinin Öğretimi, Poster Bildiri, Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi

2012

  • Otistik Bozukluk Gösteren Öğrencilerin Sesli Okuma Hızlarının Arttırılmasında Okuma Öncesi ve Okuma Sonrası Sağaltım Tekniklerinin Farklılaşan Etkililiği, Poster Bildiri, Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi

2012

  • 2012-Otistik Bozukluk Gösteren Öğrencilere Saat Söyleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği, Poster Bildiri, Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi

2006

  • 2006 -“Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sesli Okuma Hızlarının Arttırılmasında Okuma Öncesi ve Okuma Sonrası Sağaltım Tekniklerinin Farklılaşan Etkililiği ”. Gazi Üniversitesi. (Yüksek Lisans Tezi ).

Yayınlar

  • 2005-Literacy Without Boundaries, Proceedigs of the Europen Conference Reading Zagrep, Croatia” The Effectiveness of Antecedent and Consequence Interventions Using Combined and Separated Formats in Oral Reading Fluency” Güngör Çevik and  Rüya Güzel Özmen, Gazi Üniversity, Ankara, Turkey

 

KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

• 2019- Otizmli Bireyler için Sistematik Davranış Analizi ve Ev Ortamları İçin Uygulamalar, Dr. Angelika Gena

• 2019- Kaynaştırma Ortamlarında OSB’li Çocukların Sosyal Becerilerini Destekleyen Kanıta Dayalı Uygulamalar, Petros Galanis,
• 2019- Otizmli Bireyler için Ev Programı Geliştirme: Ailelerle İş birliği, Dr. Binyamin BİRKAN
• 2019- Nöro PLAY Otizm Erken Müdahale Programı, Doç. Dr. Barış Ekici, Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
• 2019-PORTAGE Erken Eğitim Paketi, Ender Uzun Demir Marangoz
• 2019-Otizm ABA, İleri Düzeyi Uygulayıcı Sertifika Programı, Dr. Binyamin BİRKAN
• 2018- Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Orta Düzeyi Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Dr. Binyamin BİRKAN
• 2018-Engellilerde Cinsel Gelişlim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma, Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR
• 2018-Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi Sertifika Programı ‘‘Öğrenme Güçlüğünde Kullanılan Stratejiler ve Sınıf Ortamında Uygulamaları’’
Prof. Dr. E. Rüya Özmen
• 2018-Olumlu Sınıf Yönetimi ve Davranış Değiştirme, Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK
• 2017-Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Başlangıç Düzeyi Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Dr. Binyamin BİRKAN
• 2017-Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Semineri
Orta ve Ağır Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Problemli Davranışlarıyla Baş Etme, Olumlu Davranışlar Kazandırma, Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
• 2017-Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Desteklenmesi, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Aslı Bal DİZLEK
• 2015- GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı Sertifika Eğitimi
(Fulya TEMEL, Neslihan AVCI, Özlem ERSOY, Ayşe TURLA )
• 2014-Building Blocks for Including and Teaching Young Children with Disabilites
Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde ve Kaynaştırılmasında Temel Yapı Taşları Prof. Dr. Susan SANDALL-
• 2014-Otizmli Çocuklar İçin Erken Çocuklukta Etkili Müdahale Programı Geliştirme
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN
• 2014-Otizm tanı ve tedavide neredeyiz?
Prof. Dr. Nahit Motavelli MUKADDES
• 2014-Otizmli Çocuklarda görülen Problem Davranışlar ve Sağaltım Süreci Dr. Binyamin BİRKAN
• 2014-Okuma ve Yazma Güçlükleri, Doç. Dr. Berrin BAYDIK
• 2012-HOME SCREEENING QUESTIONNAIRE-HSQ 0-3 (Ev Ortamı Değerlendirme Aracı), Dr. Bülbin Sucuoğlu, Uzm. A. Dolunay Kesiktaş
• 2012-Parent Mediated Developmental Intervention(Aile Odaklı Gelişimsel Erken Müdahale Programı) Gerald Mahoney, Ph.D.,Frida Perales, Ph.D.,Case Western Reserva University, USA.
• 2012-Developmental Parenting and PICCOLO
(Parenting Interactions Wıth Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes) Gelişimsel Ebebeynlik ve PICCOLO (Ebebeyn- Çocuk Etkileşimi Çıktılarına İlişkin Gözlem Kontrol Listesi, PICCOLO) Prof.Mark İnnocenti, Ph.D., Prof.Lori Roggman, Ph.D., Utah State University, USA.
• 2012-Embedded Instruction for Early Learning: Tools for Preschool Teachers (Erken Öğrenme için Gömülü Öğretim). Patricia Snyder, Ph.D.,Salih Rakap, M.Ed., University of Florida, USA.
• 2012-Otizmli Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme ve Etkinlik Çizelgeleri Planlama, Doç. Dr. Binyamin BİRKAN-2012
• 2012-Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN
• 2012-Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi
Workshop Otizm Spektrum Bozukluğun’da Epidemiyolojik Çalışmaların İncelikleri
Prof. Dr. Young Shin Kim
• 2012-Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi, Workshop Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sosyal Beceri Öğretimi Dr. Bülbin Sucuoğlu
• 2011- Ulusal Psikiyatri Kongresi Çocuk Psikiyatrisinin Olmadığı Yerde Biz Ne Yamalım? “Otizm nedir, nasıl tanı alır? Erken yaşta otizmi yakalamak”
Prof. Dr. Yankı YAZGAN-2011
• 2011- Ulusal Psikiyatri Kongresi Çocuk Psikiyatrisinin Olmadığı Yerde Biz Ne Yamalım? “Olgularla Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’’ Prof. Dr.Bengi SEMERCİ
• 2011-DENVER II Gelişimsel Tarama Testi Kursu Dr. Kalbiye YALAZ, Prof. Dr. Banu ANLAR
• 2011 -Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği–2, Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN
• 2010-Doğal Öğretim Teknikleri (Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN).
• 2010-Doğal Dil Öğretim Teknikleri (Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN).
• 2010-Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim (Yrd.Doç.Dr. Ayten UYSAL).
• 2010-Sosyal Öyküler Aracılığı İle Otizmli Çocukların Sosyal Uyumlarının Desteklenmesi (Yrd.Doç.Dr. Selda ÖZDEMİR).
• 2010-E-BUP( 0-3 Yaş Erken Bebek Uyarımı Programı) Çocuk Gelişimi ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül Ural BAYOĞLU
• 2010-0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve İzlem (Çocuk Gelişimi ve Aile Sağlığı Uzmanı Birgül Ural BAYOĞLU, Psikolog Dr. Şebnem SOYSAL)
• 2009-Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ( Yapa, Ms. Emıly Boys – Stevenson, Mrs. Carn Choı, Mrs. Verna Kıng).
• 2009-Tepki Eğitimi ve Doğal Bağlamda Dil Öncesi Öğretim – Mılıeu Teachıng ( Prof. Dr. Paul Yoder ).
• 2009-Küçük Çocuklarda Etkinlik Temelli Müdahale, (Activitiy-based invervestion with young children) ( Dr. Diane Bricker).
• 2009-Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Tarama ve Değerlendirme (Early Childhood Special Education) (Prof.Dr. Jane Squires).
• 2005-C. Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Özel Eğitim Formatörlüğü Kursu.
• 2005-PECS (Otistik Çocuklar İletişim Programı, Doç. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU)
• 2005-Duyusal Entegrasyon Terapisinin Otizmde Kullanımı ( Doç. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU).
• 2005-Uygulamalı Davranış Analizi İlkelerinin Otizmde Kullanımı (Prof.Dr. David L. Holmes).
• 2005-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi AB Sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti’nde Gelişen ve Önemi Artan Rehberlik Hizmetlerinde Özel İlginin Önemi.

KATILDIĞI KONGRELER

• 2019-Ulusal Özel Eğitim Kongresi
• 2014-Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi
(Internatıonal Congress On Early Chıldhood Interventıon,Icecı )
• 2012-Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi
• 2012-Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi
• 2011- Ulusal Psikiyatri Kongresi
• 2010- Ulusal Özel Eğitim Kongresi.
• 2009- Ulusal Özel Eğitim Kongresi.
• 2008- Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu.
• 2007- Ulusal Özel Eğitim Kongresi.
• 2005-Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu.
• 2005- Ulusal Özel Eğitim Kongresi.
• 2001- Uluslararası Özel Eğitim Kongresi.

VERDİĞİ EĞİTİMLER VE SEMİNERLER

• 2014-2015, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında ‘’Özel Eğitime Giriş’’ Dersi Görevli Öğretim Elemanı.
• 2013-2014, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında ‘’Özel Eğitime Giriş’’ Dersi Görevli Öğretim Elemanı.
• 2014, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ‘’Özel Eğitim’’ Semineri
• 2004-2005, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Görevlendirmesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde “Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda Görevli Öğretim Elemanı.
• 2003-2004, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Görevlendirmesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda Görevli Öğretim Elemanı.
• 2002-2003, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Görevlendirmesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde `` Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamaları ve Etkili Kaynaştırma İçin Yapmaları Gerekenler Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda Görevli Öğretim Elemanı.

İletişime Geç

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.