İLKELERİMİZ & HEDEFLERİMİZ

İLKELERİMİZ

‘‘Nitelikli Eğitim ile Her Çocuk Gelişir ve Başarır’’ sloganı ile çıktığımız yolda merkezimizin ödün vermeyeceği temel ilkeleri:

 • İnsan odaklı olma,
 • Bilimsel olma,
 • Yenilikçi olma,
 • Güvenilir olma,
 • Şeffaf olma,
 • Ölçme ve değerlendirme yapma,
 • Multidisipliner olma,
 • Aile, kreş ve okulla iş birliği içerisinde olma,

 

HEDEFLERİMİZ

 • Gelişimsel yetersizlik gösteren bireyleri, topluma hazırlamak, sosyal yönden gelişimlerini sağlayıcı önlemler almak,
 • Gelişimsel yetersizlik gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık hizmetlerinde bulunmak,
 • Ailelerin, eğitim süreçlerine, program ve rehabilitasyon uygulamalarına en etkili ve verimli bir şekilde dahil olabilmelerini sürekli olarak sağlamak,
 • Gelişimsel yetersizlik gösteren bireyleri, bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak,
 • Merkezimizde çalışan eğitim personelinin yeterliliklerini hizmet içi eğitimler ile arttırmak,
 • Çocuklarımıza ve ailelerimize nitelikli özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Ailelerimize gerek duydukları psikolojik, eğitsel ve bilgi (yasal haklar, iletişim, beceri öğretimi vb.) desteğini sunmak,
 • Üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu, özel sektör, STK’lar, kişi ve kuruluşlarla yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde, sürdürülebilir örnek, iş birlikleri oluşturmak, eğitimler vermek, uygulamalar yapmak,
 • Uluslararası kalite standartları doğrultusunda özel eğitim, program, yöntem ve tekniklerimizi sürekli olarak geliştirmek,
 • Çocuklarımıza uyguladığımız eğitim programlarına ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için düzenli olarak terapist, aile, öğretmen ve doktor iş birliğini sağlamaktır.