İŞLEYİŞİMİZ

MERKEZİMİZDE İŞLEYİŞ

 

1-Aile Görüşmesi

Merkezimize ulaştığınızda koordinatörümüz tarafından ilk olarak aile görüşmesi yapıyoruz.

 

2- Gelişimsel Değerlendirme

Merkezimiz ’de çocuklarımız; özel eğitim uzmanı, ergoterapist, çocuk gelişimi uzmanı psikolog, dil ve konuşma terapisti gibi uzmanlar tarafından bir bütün olarak değerlendirilir ve ihtiyacı olan destek şekli belirlenir.

Merkezimizde sunulması gereken hizmetleri planlayabilmek için eğitsel değerlendirme ekibimiz tarafından nitelikli bir değerlendirme yapıyoruz.

Bu değerlendirmede;

  •          Anne-baba/çocuğa bakan kişi ile görüşmeler yaparak çocuğun gelişimsel ve tıbbi öyküsünü alıyoruz.
  •        Çocuk Ruh Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Nöroloğunun Tıbbi değerlendirme raporlarının incelenmesini yapıyoruz.
  • Çocuğun doğal ve yapılandırılmış ortamlarda (ev, kreş) doğrudan gözlemlenmesi sağlıyoruz.
  • Çocuğun gelişim alanlarına yönelik olarak çeşitli test ve ölçeklerle değerlendirmesini yapıyoruz.
  • Değerlendirme sonucunu ve önerilerimizi raporlaştırarak aileye sunuyoruz.

 

3- Eğitimin Planlanması

Değerlendirme sonuçlarına göre merkezimizin koşulları ve farklı yoğunluklardaki programları hakkında aile bilgilendirmesi yapılarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı oluşturuyoruz.

 

4-Eğitim

Koordinatörümüz tarafından planlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı doğrultusunda merkezimizde özel eğitim, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, aile eğitimi, ev- kreş-okul desteği veriyoruz.