NÖROPSİKOLOJİK – ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DEĞERLENDİRME TESTLERİ

STROOP Testi

Stroop testi, bilgi işlem hızını ve otomatik süreçlerin bozucu etkisine karşı koyma ...

CAS Bilişsel Değerlendirme Testi

CAS Cognitive Assessment System Bilişsel Değerlendirme testi, 5-17 yaş arası bireylerin bilişsel ...

SOBAT Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi

SOBAT-II testi özel öğrenme güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların sesli okuma ...