OTİZM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

GOBDÖ-2-TV(Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu)

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini ...

EPOTA-3-TV(Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Aracı)Asıep-3

Otizm Tarama Aracı (ASIEP) OSB’si olan bireyleri tanılamak ve gereksinim duydukları uygun ...

ODKL (Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi)

DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir ...
  • 1
  • 2