Güncel Yazılar

blog single 90x80
blog big 1 90x80

Kurucumuz

Gelişen Çocuk

Güngör ÇEVİK

Kurucu

Gelişen Çocuk Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, yirmi yıldır erken çocukluktan yetişkinliğe gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve aileleri ile çalışan Özel Eğitim Uzmanı Güngör ÇEVİK tarafından ‘’Nitelikli Eğitim ile Her Çocuk Gelişir ve Başarır’’ sloganı ile 2019 yılında kurulmuştur. Sevgili Ailelerimiz; çocuklarımıza ve size nitelikli bir eğitim vermek amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere duyduğunuz güven ve destek için sonsuz teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ve sizler için her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

EĞİTİM

 • 1998 – 2002 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engellilerin
 • Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans.
 • 2004 – 2006 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Zihin Engelliler
 • Anabilim Dalı Yüksek Lisans.

BAŞARI VE ÖDÜLLER

 • Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Özel Eğitim Bölümü- Zihinsel Engellilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı Birincisi. -2002

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • 2014-Doğal Dil Eğitim Programı Uygulanan Yardımcı Eğitim Personelinin Doğal Dil
  Sağaltım Tekniklerini Kullanmalarındaki Etkililiği Poster Bildiri, Uluslararası Erken
  Çocuklukta Müdahale Kongresi (Internatıonal Congress On Early Chıldhood
  Interventıon
 •  2012-Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklara Resimli Etkinlik Çizelgesi İzleme
  Becerisinin Öğretimi, Poster Bildiri, Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm
  Kongresi
 •  2012-Otistik Bozukluk Gösteren Öğrencilerin Sesli Okuma Hızlarının Arttırılmasında
  Okuma Öncesi ve Okuma Sonrası Sağaltım Tekniklerinin Farklılaşan Etkililiği, Poster
  Bildiri, Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi
 • 2012-Otistik Bozukluk Gösteren Öğrencilere Saat Söyleme Becerisinin Öğretiminde
  Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği, Poster Bildiri, Uluslararası Katılımlı İzmir
  1. Otizm Kongresi
 • 2006 -“Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sesli Okuma Hızlarının Arttırılmasında
  Okuma Öncesi ve Okuma Sonrası Sağaltım Tekniklerinin Farklılaşan Etkililiği ”. Gazi
  Üniversitesi. (Yüksek Lisans Tezi ).

Yayınlar

 2005-Literacy Without Boundaries, Proceedigs of the Europen Conference Reading
Zagrep, Croatia" The Effectiveness of Antecedent and Consequence Interventions
Using Combined and Separated Formats in Oral Reading Fluency" Güngör Çevik
and Rüya Güzel Özmen, Gazi Üniversity, Ankara, Turkey

KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

2022- Beslenmede SOS Yaklaşımı- Dr.Ender MARANGOZ

 2022- Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Eğitimi, Doç. Dr. Alev Girli

 2021- Karşılıklı Taklit Eğitimi Uygulamacı Eğitimi Belgesi, Dr.Gökhan TÖRET

 2020- Eteçom2 Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Prof.Dr.Halil İbrahim DİKEN

 •  2020-DIR Floortime 101 Eğitimi- Uzm Floortime Eğitim Lideri N.Egemen
  NAKIŞÇI

 •  2019- Otizmli Bireyler için Sistematik Davranış Analizi ve Ev Ortamları İçin
  Uygulamalar, Prof. Dr. Angelika Gena

 •  2019- Kaynaştırma Ortamlarında OSB’li Çocukların Sosyal Becerilerini
  Destekleyen Kanıta Dayalı Uygulamalar, Dr. Petros Galanis,

 •  2019- Otizmli Bireyler için Ev Programı Geliştirme: Ailelerle İş birliği, Prof. Dr.
  Binyamin BİRKAN

 •  2019- Nöro PLAY Otizm Erken Müdahale Programı, Doç. Dr. Barış Ekici, Doç.
  Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı

 •  2019-PORTAGE Erken Eğitim Paketi, Dr. Ender Uzun Demir Marangoz

 • 2019-Otizm ABA, İleri Düzeyi Uygulayıcı Sertifika Programı, Prof. Dr. Binyamin
  BİRKAN

 •  2018- Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Orta Düzeyi Uygulayıcı Sertifika
  Eğitimi, Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

 •  2018-Engellilerde Cinsel Gelişlim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma, Yrd.
  Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

 •  2018-Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi Sertifika Programı ‘‘Öğrenme
  Güçlüğünde Kullanılan Stratejiler ve Sınıf Ortamında Uygulamaları’’
  Prof. Dr. E. Rüya Özmen

 •  2018-Olumlu Sınıf Yönetimi ve Davranış Değiştirme, Prof. Dr. Mehmet
  ÖZYÜREK

 •  2017-Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Başlangıç Düzeyi Uygulayıcı
  Sertifika Eğitimi, Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

 •  2017-Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Semineri
  Orta ve Ağır Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Problemli
  Davranışlarıyla Baş Etme, Olumlu Davranışlar Kazandırma, Prof. Dr. Binyamin
  BİRKAN

 •  2017-Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Becerilerinin Desteklenmesi,
  Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Aslı Bal DİZLEK

 •  2015- GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı Sertifika
  Eğitimi
  (Fulya TEMEL, Neslihan AVCI, Özlem ERSOY, Ayşe TURLA )

 •  2014-Building Blocks for Including and Teaching Young Children with Disabilites
  Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde ve Kaynaştırılmasında Temel
  Yapı Taşları Prof. Dr. Susan SANDALL-

 • 2014-Otizmli Çocuklar İçin Erken Çocuklukta Etkili Müdahale Programı Geliştirme
  Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

 •  2014-Otizm tanı ve tedavide neredeyiz?
  Prof. Dr. Nahit Motavelli MUKADDES

 •  2014-Otizmli Çocuklarda görülen Problem Davranışlar ve Sağaltım Süreci Prof.
  Dr. Binyamin BİRKAN

 •  2014-Okuma ve Yazma Güçlükleri, Doç. Dr. Berrin BAYDIK

 • 2012-HOME SCREEENING QUESTIONNAIRE-HSQ 0-3 (Ev Ortamı
  Değerlendirme Aracı), Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Uzm. A. Dolunay Kesiktaş

 •  2012-Parent Mediated Developmental Intervention(Aile Odaklı Gelişimsel Erken
  Müdahale Programı) Gerald Mahoney, Ph.D.,Frida Perales, Ph.D.,Case Western
  Reserva University, USA.

 •  2012-Developmental Parenting and PICCOLO
  (Parenting Interactions Wıth Children: Checklist of Observations Linked to
  Outcomes) Gelişimsel Ebebeynlik ve PICCOLO (Ebebeyn- Çocuk Etkileşimi
  Çıktılarına İlişkin Gözlem Kontrol Listesi, PICCOLO) Prof.Mark İnnocenti, Ph.D.,
  Prof.Lori Roggman, Ph.D., Utah State University, USA.

 •  2012-Embedded Instruction for Early Learning: Tools for Preschool Teachers
  (Erken Öğrenme için Gömülü Öğretim). Patricia Snyder, Ph.D.,Salih Rakap,
  M.Ed., University of Florida, USA.

 •  2012-Otizmli Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme ve Etkinlik
  Çizelgeleri Planlama, Doç. Dr. Binyamin BİRKAN-2012

   2012-Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
  Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN

 •  2012-Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi
  Workshop Otizm Spektrum Bozukluğun’da Epidemiyolojik Çalışmaların İncelikleri
  Prof. Dr. Young Shin Kim

 •  2012-Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi, Workshop Otizm Spektrum
  Bozukluğu Olan Çocuklara Sosyal Beceri Öğretimi Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

 •  2011-47. Ulusal Psikiyatri Kongresi Çocuk Psikiyatrisinin Olmadığı Yerde Biz Ne
  Yamalım? “Otizm nedir, nasıl tanı alır? Erken yaşta otizmi yakalamak”
  Prof. Dr. Yankı YAZGAN-2011

 •  2011-47. Ulusal Psikiyatri Kongresi Çocuk Psikiyatrisinin Olmadığı Yerde Biz
  Ne Yamalım? “Olgularla Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
  Bozukluğu’’ Prof. Dr.Bengi SEMERCİ

   2011-DENVER II Gelişimsel Tarama Testi Kursu   Prof. Dr. Kalbiye YALAZ, Prof.
  Dr. Banu ANLAR

 •  2011 -Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği–2, Doç. Dr. İbrahim Halil
  DİKEN

 •  2010-Doğal Öğretim Teknikleri (Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN).

 •  2010-Doğal Dil Öğretim Teknikleri (Doç. Dr. İbrahim Halil DİKEN).

 •  2010-Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim (Yrd.Doç.Dr. Ayten UYSAL).

 •  2010-Sosyal Öyküler Aracılığı İle Otizmli Çocukların Sosyal Uyumlarının
  Desteklenmesi (Yrd.Doç.Dr. Selda ÖZDEMİR).

 •  2010-E-BUP( 0-3 Yaş Erken Bebek Uyarımı Programı) Çocuk Gelişimi ve Aile
  Sağlığı Uzmanı Birgül Ural BAYOĞLU

 •  2010-0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve İzlem (Çocuk Gelişimi ve Aile Sağlığı
  Uzmanı Birgül Ural BAYOĞLU, Psikolog Dr. Şebnem SOYSAL)

 • 2009-Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ( Yapa, Ms. Emıly Boys – Stevenson,
  Mrs. Carn Choı, Mrs. Verna Kıng).

 •  2009-Tepki Eğitimi ve Doğal Bağlamda Dil Öncesi Öğretim – Mılıeu Teachıng (
  Prof. Dr. Paul Yoder ).

 •  2009-Küçük Çocuklarda Etkinlik Temelli Müdahale, (Activitiy-based invervestion
  with young children) (Prof. Dr. Diane Bricker).

 •  2009-Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Tarama ve Değerlendirme (Early Childhood
  Special Education) (Prof.Dr. Jane Squires).

 •  2005-T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Özel Eğitim
  Formatörlüğü Kursu.

 •  2005-PECS (Otistik Çocuklar İletişim Programı, Yrd. Doç. Dr. Yeşim
  FAZLIOĞLU)

 •  2005-Duyusal Entegrasyon Terapisinin Otizmde Kullanımı (Yrd. Doç. Dr. Yeşim
  FAZLIOĞLU).

 •  2005-Uygulamalı Davranış Analizi İlkelerinin Otizmde Kullanımı (Prof.Dr. David
  L. Holmes).

 •  2005-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim
  Merkezi AB Sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti’nde Gelişen ve Önemi Artan
  Rehberlik Hizmetlerinde Özel İlginin Önemi.

KATILDIĞI KONGRELER

 • 2019-Ulusal Özel Eğitim Kongresi

 •  2014-Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi
  (Internatıonal Congress On Early Chıldhood Interventıon,Icecı )

   

 •  2012-Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi

   

 •  2012-Uluslararası Katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi

   

 •  2011-47. Ulusal Psikiyatri Kongresi

   

 •  2010-20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.

   

 • 2009-19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.

   

 •  2008-2. Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu.

   

 •  2007-17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.

   

 •  2005-Uluslararası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu.

   

 •  2005-15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.

   

 •  2001-11. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi.

 •  2014-2015, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi
  Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce
  Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında ‘’Özel Eğitime Giriş’’
  Dersi Görevli Öğretim Elemanı.

 

 •  2013-2014, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler
  Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında
  ‘’Özel Eğitime Giriş’’ Dersi Görevli Öğretim Elemanı.
 • 2014, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ‘’Özel Eğitim’’ Semineri
 • 2004-2005, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
 • Görevlendirmesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde "Özel Eğitim Öğretmeni

Yetiştirme Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda Görevli Öğretim Elemanı.

 • 2003-2004, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
  Görevlendirmesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde “Bireyselleştirilmiş Eğitim
  Programlarının Hazırlanması Konulu Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda Görevli Öğretim
  Elemanı.

2002-2003, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
Görevlendirmesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde " Sınıf Öğretmenlerinin
Kaynaştırma Uygulamaları ve Etkili Kaynaştırma İçin Yapmaları Gerekenler Konulu
Hizmet İçi Eğitim Kursu’nda Görevli Öğretim Elemanı.